Ho� Geldiniz

�nsan Hayat�n�n �nsan D�nyaya Geldi�inden Bu Yana En Etkili Parametresidir.
�yle ki �nsanlar, M�zik, Siyaset, Devlet Yap�lar�, �zg�rl�k Kavram�...
Her �ey �leti�im Teknolojileri ile Beraber De�i�iti.
...........................................................
        KAREL Yetkili Sat�c�s�

   ...............................


        T�rk Telekom Bayilik Hizmetleri

   ...............................


T�RK TELEKOM A.�.
BAY�L�K H�ZMETLER�M�Z


Sabit telefon, ADSL  fatura tahsil�t�
Telefon PTSN abone kay�t i�lemleri
ADSL abone kay�t i�lemleri
Telefon ve ADSL tarife de�i�ikli�i i�lemleri
T�rk Telekom'a ait kampanya ba�vurular�
Smartkart, TT-kart, Wi-Net sat���
TT-Net D�al-Up internet paketi sat��lar�
TT-Net i�yerim paketleri sat��lar� ve kurulumu


Haberle�me Alan�nda

Karel
Siemens
Panasonic
Philips
Aselsan
Motorola

Bilgisayar Alan�nda

Hp
Dell
Acer
Asus
Lenova
Toshiba
Sony Vaio

Data ve Kablosuz �leti�im

3 Com
Zyxel
Cisco
D-Link
Airties
Linksys
HP Procurve

G�venlik Sistemleri

3 MK
Caddex
Panasonic

G�r�nt�l� �nterkom

Fermax
Multitek

Ana Sayfa
�r�nler ve Hizmetler
Teknolojiler
Y�kleme Merkezi
�leti�im
    

KAREL Yetkili Sat�c�s�
   
        �e�itli kapasitelerde telefon santrallar�, bu santrallarla birlikte kullan�labilen �zel telefon setleri, kablolu ve kablosuz telefon makineleri, faks cihazlar�, sesli yan�t sistemleri, bilgisayar arabirimleri, telsiz haberle�me arabirimleri, network �r�nleri, ADSL �r�nleri, VoIP Gateway �r�nleri, ses-veri entegrasyon uygulamalar� Karel'in �r�n yelpazesini olu�t�rmaktad�r.

JAVA TEKN�K
java teknik  2010